دانلود فایل Word مقاله بررسي رفتار مصالح سنگريز با استفاده از آزمايشهاي آزمايشگاهي بزرگ مقياس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي رفتار مصالح سنگريز با استفاده از آزمايشهاي آزمايشگاهي بزرگ مقياس :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:10

چکیده:

استفاده از مصالح سنگریز در سازه های عظیمی همچون سدها و موج شکن های سنگریزکاربرد زیادی داشته و از طرفی تعیین دقیق پارامترهای طراحی سازه های سنگریز یکی از بخش های مهم طراحی این سازه می باشد. برای تعیین پارامترهای مقاومتی مصالح سنگریز، انجامآزمایشها آزمایشگاهی ضروری بوده و به علت ابعاد بزرگ نمونه های واقعی؛ استفاد ه از تجهیزات آزمایشگاهی بزرگ مقیاس اجتناب ناپذیر است. آزمایشها آزمایشگاهی سه محوری قطر بزرگ و برش مستقیم بزرگ مقیاس و آزمایش اصلی برای تعیین پارامترهای مقاومتی مصالح سنگریز بوده و با توجه به شرایط ساخت و بارگذاری متفاوت نمونه ها و نتایج اندازه گیری پارامترهای مقاومتی و رفتار مصالح در دو آزمایش با یکدیگر تفاوت دارد. در این تحقیق پارامترهای مقاومتی مصالح دو پروژه سد سنگریز در شمال غرب کشور با استفاده ازنتایج آزمایشها سه محوری قطر بزرگ 60*30 سانتی متر و برش مستقیم بزرگ مقیاس 30*30 سانتی متر بررسی شده است.

لینک کمکی