دانلود فایل Word مقاله نقشه راه ) ) Road Map درخصوصي سازي صنايع پتروشيمي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله نقشه راه ) ) Road Map درخصوصي سازي صنايع پتروشيمي ايران :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: اولین کنفرانس پتروشیمی ایران

تعداد صفحات:17

چکیده:

خصوصیسازی به خودی خود یک هدف نیست . بلکه یک ابزار است . پس یکی از نکات کلیدی این است که خصوصی – سازی را به عنوان هدف قلمداد نکنیم در حالیکه این سیاست، ابزاری بیش نیست و فقط برای رسیدن به یک هدف دیگر از آن استفاده می شود . یکی از مهمترین هدفهای خصوصیسازی افزایش کارایی، بهرهوری و افزایش قدرت رقابتپذیری پس از فرآیند خصوصیسازی است که متاسفانه این هدف در حاشیه قرار گرفته است . هدف از این مقاله ارائه مدلی برای خصوصیسازی در صنعت پتروشیمی برای کاهش بروکراسی، توجه به سودآوری، افزایش قدرت تصمیمگیری، افزایش قدرت تحرک و چابکی، ایجاد زمینه های همکاری های منطقه ای و اتحاد های استراتژیک و افزایش قدرت رقابت پذیری صنایع پتروشیمی ایران در مواجه با رقبای منطقه ای و جهانی است

لینک کمکی