دانلود فایل Word مقاله بررسي رفتار مکانيکي نمونه هاي آسفالتي جهت استفاده در هسته آسفالتي سدهاي سنگريزه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي رفتار مکانيکي نمونه هاي آسفالتي جهت استفاده در هسته آسفالتي سدهاي سنگريزه اي :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:10

چکیده:

درکشور ایران سدهای خاکی با هس ته آسفالتی به دلیل داشتن مزیتها یی از قبیل اجرای سریع , کمتر آسیب زدن به طبیعت , حجم مصالح کم , فراوانی قیر ,; می توانند به عنوان گزینه قابل بررسی خصوصأ در مناطق پر باران به عنوان یک گزینه جایگزین سدهای خاکی با هسته رسی شوند . در مقاله حاضر , از روش تراکم ژیراتوری برای ساخت نمونه های آسفالتی استفاده شده است . نمونه های ساخته شده دارای شرایط یکسان در تراکم و روش ساخت می باشند . نمونه ها تحت آزمایشات تک محوری سیکلیک با تغییرات درصد قیر، دما و فرکانس بارگذاری درحالت استفادههای مختلف قرار گرفتند . مقدار قیر در چهار حالت 5/5 ، 6 ، 6/5 و 7 درصد تغییر می کند . دما در دو حالت 10 و 25 درجه و فرکانس بارگذاری در سه حالت 0/5 ، 2 و 5 هرتز تغییر می کنند . سپس به مقایسه رفتار مکانیکی نمونه ها در سیکلهای مختلف بارگذاری برای حالت های مختلف گفته شده پرداخته می شود . نحوه تغییرات مدول الاستیک و میرایی ( دمپینگ ) مخلوط های آسفالتی تحت تغییرات گفته شده مورد بررسی قرار میگیرد . با مقایسه نتایج مشاهده شد ه , با افزایش دما سختی کاهش یافته و میرایی افزایش می یابد . با افزایش فرکانس سختی افزایش و میرایی تغییری نمی کند و در بین درصدهای قیر 6 تا 6/5 بیشترین سختی و کمترین میرایی را داریم .

لینک کمکی