دانلود فایل Word مقاله و مقايسه آن با ديگر فرايندهاي توليد پروپيلن با MTP بررسي فني و اقتصادي فرايند در نظر گرفتن بازار مواد اوليه و محصول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله و مقايسه آن با ديگر فرايندهاي توليد پروپيلن با MTP بررسي فني و اقتصادي فرايند در نظر گرفتن بازار مواد اوليه و محصول :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: اولین کنفرانس پتروشیمی ایران

تعداد صفحات:17

چکیده:

به منظور امکان سنجی اقتصادی فرایند MTP ( تبدیل متانول به پروپیلن با استفاده از کاتالیست – ZSM ( 5 وضعیت بازار ماده اولیه، متانول، و محصول اصلی، پروپیلن، طی سال های گذشته بررسی شده است . میزان عرضه و تقاضا و روند رشد قیمت برای این فراورده ها بررسی شده و سعی گردیده است تا وضعیت سال های آینده با در نظر گرفتن همه عوامل مؤثر بر آنها پیش بینی گردد . همچنین با مقایسه فنی و اقتصادی این فرایند با دیگر روش های تولید پروپیلن که خوراک های غیر نفتی استفاده می کنند، تصویری از وضعیت این فرایند در مقایسه با دیگر فرایندها ارائه شده است . در پایان، فرایند تولید پروپیلن از متانول با استفاده از کاتالیست ZSM-5 مورد مطالعه اقتصادی قرار گرفته و فاکتورهای اقتصادی نظیر بازگشت سرمایه، ظرفیت سر به سر تولید، سود آوری، سرمایه مورد نیاز طرح و قیمت تمام شده محصول محاسبه شده اند . این فرایند به دلیل تولید پروپیلن به عنوان محصول اصلی و همچنین مستقل بودن قیمت خوراک اصلی از نوسانات قیمت نفت به خصوص در کشورهای دارای منابع عظیم گازی نظیر ایران فرایند مناسبی برای تولید پروپیلن ارزیابی گردید و محاسبه اقتصادی نیز این فرایند را دارای اقتصادی قابل مقایسه با دیگر فرایندهای تولید این فراورده نشان داد .

لینک کمکی