دانلود فایل Word مقاله آموزش سازه در رشته معماري به منظور ارتقا توان مهندسي / طراحي در کشور (همساي سازه و معماري)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله آموزش سازه در رشته معماري به منظور ارتقا توان مهندسي / طراحي در کشور (همساي سازه و معماري) :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه قابلیتها و ظرفیتهای مهندسی در شرکتهای ایرانی

تعداد صفحات:12

چکیده:

از بدو خلقت بشر، سرپناه از جمله نیازهای اولیه او بوده است. سرپناه از همان ابتدا با اصول ایستایی و سازه پیوند نزدیکی داشته است و در گذر زمان با هنر در آمیخته وحرفه معماری شکل گرفته استو بهخلق آثار بدیع منجر شده است. انچه از مطالعه این آثار درمعماری ایران و جهان در دوران مختلف بر می آید نشانگر همسازی معماری و سازه در مکان ها و زمان های مختلف است.
امروزه با پیشرفت فن آوری و تکنولوژی، سازه از بخش های مهم آثار معماری گردیده است. در این مقاله به بررسیجایگاه سازه در طراحی معماری درجهان در دوران مختلف تاریخی و بعد از آن در ایران پرداخته میشود و اهمیت هسازی معماری و سازه را متذکر میشود. یکی از مهمتریننکات، آموزش صحیح اصول سازه ای به دانشجویان معماری در دانشکده و همگام با یادگیری معماری است.
با تحقیق در مورد چگونگی روند اموزش سازه در دانشکده های معماری جهان که شامل شیوه های ابتدایی تا استفاده از فضاهای مجازی و دیجیتالمی شود نحوه آموزش سازه در دانشکده های ایران معرفی و به ارائه پیشناداتی در خصوص نحوه برخورد با سازه به عنوان بخش تفکیک ناپذیر طراحی معماری در ارتقا آن در روند طراحی پرداخته می شود.
نوشتار حاضر روشی مناسب و سازگار با مختصات دانشکده های معماری ایران در زمینه ایجادبسترهای کسب تجربه در آموزش سازه ارائه داده میشود.

لینک کمکی