دانلود فایل Word مقاله محاسبه مدول الاستيک نانوکامپوزيت با استحکام دهنده نانو لوله کربن در حالت دو بعدي از چند روش مدل سازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله محاسبه مدول الاستيک نانوکامپوزيت با استحکام دهنده نانو لوله کربن در حالت دو بعدي از چند روش مدل سازي :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:11

چکیده:

نانو لوله کربن به خاطر خواص مکانیکی فوق العاده اش، استحکام دهنده مناسبی برای استفاده به عنوان تقویت کننده در رزین برای ساخت نانوکامپویت می باشد. یکی از خکواص رزین که با استفاده از تقویت کننده نانو لوله کربن افزایش می یابد، مدول الاستیک رزین است. ببا افزودنمقدار ناچیزی نانولوله کربن، مدول الاستیک رزین به مقدار قابل توجهی ازایش می یابد. در این پژوهش مدول الاستیک نانو کامپوزیت از مدل سازی که توسط روش المان محدود انجام شده ، محاسبه شده است. برای م.دل سازی از نرم افزار ANSYS استفاده شده است. برای مدل سازی نانوکامپوزیت، قسمت بسیار کوچکی از نانوکامپوزیت به عنوان المان سطحی معرف انتخاب شده ، تا با محاسبه مدول الاستیک المان سطحی معرف بتوان مدول الاستیک نانوکامپوزیت را محاسبه کرد. مدول الاستیک المان سطحی معرف از 4 روش مختلف مدل سازی، محاسبه شده و نتایج بدست امده از این 4 روش با نتایج بدست امده از روش ازمایشگاهی مقایسه شده است. نتایج بدست امده از 4 روش مدل سازی تطابق خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارد.

لینک کمکی