دانلود فایل Word مقاله ارزيابي ميزان تاثير انعطافپذيري ديافراگم در بهسازي لرزه اي سازه هاي با سقف مرکب از تير و تاوه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله ارزيابي ميزان تاثير انعطافپذيري ديافراگم در بهسازي لرزه اي سازه هاي با سقف مرکب از تير و تاوه :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: همایش ملی مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات:12

چکیده:

داشتن اطلاعات مناسب و دقیق از وضعیت سازه، نحوه پیکربندی و سایر مشخصات کمک شایانی در ارائه شیوه مناسب مقاوم سازی ارائه مینماید و ارزیابی مقاومت سازهها یکی از مهمترین مسائلی است که مهندسین سازه باید بدان بیاندیشند . یکی از اجزای تاثیرگذار سازه در توزیع نیروی جانبی و همچنین موثر در تخمین مقاومت سازه، دیافراگم کف میباشد . صلب یا انعطاف پذیر فرض نمودن دیافراگم کف در میزان نیروی جذب شده توسط اجزای باربر قائم بسیار تاثیرگذار بوده و نحوه عملکرد سازه را تحت الشعاع قرار میدهد . یکی از انواع سقفها، سقفهای مرکب از تیر و تاوه می باشند که سقفهای تیرچه بلوک نمونه بارزی از این نوع سقفها بوده و استفاده از آنها در ایران بسیار معمول میباشد . در این مقاله سعی شده است تا میزان تاثیر تیرچه ها بر صلبیت دیافراگم کف در سازههای بتن آرمه با سقف مرکب از تیر و تاوه به طور کمی و با ارائه روابطی مورد بررسی قرار گیرد . این بررسی میتواند در بهسازی دیافراگم کف سازههایی که عملکرد مناسبی در توزیع نیروی زلزلهبین المانهای مقاوم سازهای نشان نمیدهند، مورد استفاده قرار گیرد

لینک کمکی