دانلود فایل Word مقاله جذب نيتروژن از گاز طبيعي توسط کلينوپتيلوليت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله جذب نيتروژن از گاز طبيعي توسط کلينوپتيلوليت :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: اولین کنفرانس پتروشیمی ایران

تعداد صفحات:14

چکیده:

بیشتر منابع گاز طبیعی دنیا ناخالص اند. یکی از ناخالصیهای عمده آن گازخنثی نیتروژن است که آن را برای کاربرد نامناسب می سازد. از این رو جداسازی آن مهم است. از جمله حضور نیتروژن درخوراک واحد اکسو برای تولید گاز سنتز مشکل افرین است. بدین صورت که نیتروژن تا انتهای واکنش در راکتور باقی مانده و موجب بالا رفتن فشار راکتور می گردد که برای کاهش فشار مقداری از محصول پروپیلن نیز هدر می رود. این تحقیق در راستای کاهش محتوای نیتروژن خوراک به منظور کاهش فشار در راکتور می باشد. کلینوپتیلولیت فراوان ترین زئولیت طبیعی با یک ساختار شبکه ای آلومینوسیلیکاتی و مساحت سطح داخلی بالا از طریق تعویض یون به شکل های تعویض شده از کاتیونH , Na , K اصلاح گردید.
جذب نیتروژن متان و اتان با خوراک واحد اکسو پتروشیمی اراک روی کلینو پتیلولیت تخلیص شده (Cp) و شکل های اصلاح شده آن ( a-Cp K-Cp , H-Cp)در 25 درجه سانتی گراد مطالعه گردید. نمونه های مورد استفاده از طریق تکنیک جذب BET و XRD , FTIRو روش های تر مورد آنالیز و بررسی قرار گرفتند. میزان جذب در فشارهای مختلف بررسی گردید. اثر تعویض کاتیون روی جذب تعادلی نیتروژن نشان داد که گزینش پذیری به ترتیب Cp>a-Cp>K-Cp کاهش می یابد و H-Cp تمایلی به جذب نیتروژن ندارد.

لینک کمکی