دانلود فایل Word مقاله محاسبه نيروهاي آيروديناميکي وارد بر يک ماهواره کم ارتفاع به منظور تخمين عمر مدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله محاسبه نيروهاي آيروديناميکي وارد بر يک ماهواره کم ارتفاع به منظور تخمين عمر مدار :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:8

چکیده:

در این مقاله با محاسبه نیروهای آیرودینامیکی وارد بر یک ماهواره کم ارتفاع، عمر مداری آن محاسبه شده است. برای اینمنظور بدنه ماهواره به صفحات مسطح تقسیم شده و ضرایب آیرودینامیکی باتجمیع نیروهای حاصل ازحل تحلیلی معادله بولتزمن با فرض انعکاس پخشی مولکول ها محاسبه شده است. در تحلیل موقعیت از تخمین گر مداری استفاده شده است که با توجه به ارتفاع پروازی ماهواره های کم ارتفاع، علاوه بر نیروهای آیرودینامیکی اغتشاش ناشی از توزیع غیر کرویجرم زمین را محاسبه کرده و صحت عملکرد آن توسط تخمین گر مدار HPOP تایید شده است. در این تحقیق، تحلیل موقعیت توسط پارامترهای غیر تکین مدار، شبیه سازی اتمسفر توسط مدل MSIS-90 مدل سازی جریانهای اتمسفری توسط مدل HWM-93 و پیش بینی فعالیت های آتی خورشیدی توسط نمایه های سیزده ماهه هموار زوریخی انجام شده است. تخمین گر مدار تهیه شده در این تحقیق ضمن پیش بینی دقیق عمر مدار باتخمین دقیق نرخ کاهش ارتفاع ماهواره ، امکان انتخاب عملگر مطلوب و طراحی کنترلر مناسب جهت کنترل مدار را فراهم می نماید.

لینک کمکی