دانلود فایل Word مقاله بررسي و تجزيه و تحليل ريسک در پروژه هاي سرمايه گذاري مطالعه موردي: نيروگاه گازي جنوب اصفهان ( اولين پروژ ه نيروگاهي خصوصي ايران به روش ( BOT )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي و تجزيه و تحليل ريسک در پروژه هاي سرمايه گذاري مطالعه موردي: نيروگاه گازي جنوب اصفهان ( اولين پروژ ه نيروگاهي خصوصي ايران به روش ( BOT ) :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات:20

چکیده:

کمبود منابع دولتی و نیاز به تاسیسات زیر بنایی جهت توسعه، توانایی بخش خصوصی در اجرا و بهره برداری و همچنین انگیزه دولت به علت انتقال ریسک و کاهش حجم کار خود، دولت ها را نیازمند جذب بخش خصوصی در پروژه های زیربنایی کشور کرده است . روشهای تامین مالی پروژه محور از جمله روشهای مطمئن در جذب سرمایه بخش خصوصی می باشند. در میان روشهای تامین مالی پروژه محور، روش 3BOTروشی است که دولت می تواند کنترل استراتژیک خود بر تاسیسات حفظ نماید.
پروژه نیروگاه گازی جنوب اصفهان اولین پروژه خصوصی موفق در کشور می باشد که تامین مالی آن که با روش BOTصورت پذیرفته است. انجام پروژه ها با روشBOTبا تمام ویژگی های مثبت خود همواره توانایی دست یابی به اهداف خود را نداشته است . نمونه های زیادی را می توان یافت که پروژه هایBOT با شکست و عدم موفقیت مطلوب مواجه شده اند. شکست در چنین پروژه هایی هزینه هایسنگین اقتصادی و اجتماعی را به تمامی طرفهای قرارداد به خصوص دولتها و سرمایه گذاران تحمیل خواهد کرد . به همین دلیل بحث مدیریت ریسک در این پروژه ها بسیار جدی و از اهمیت بسیار برخوردار است. با بررسی این پروژه، تجارب ارزشمند آن در زمینه مدیریت ریسک استخراج و جهت استفاده در پروژه های مشابه قابل استفاده می شود.

لینک کمکی