دانلود فایل Word مقاله بررسي و تحليل عوامل حياتي موفقيت در مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي و تحليل عوامل حياتي موفقيت در مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات:11

چکیده:

بررسی و تحلیل عوامل حیاتی موفقیت یکی از رهیافتهای اصلی مدیریت استراتژیک و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار می باشد. این تحقیق به بررسی این عوامل در صنعت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران می پردازد. شناخت این گلوگاهها به مدیران صنعت کمک خواهد نمود تا ضمن تمرکز بیشتر بر نقاط حیاتی، استراتژی و راهکارهایی را گزینش و پیاده سازی نمایند تا موفقیت بیشتر و پایدار تری را نصیب سازمان خود سازند. این مقاله، بر اساس مرور ادبیات و پیشینه تحقیق، 20 عامل حیاتی موفقیت را شناخته و با تدوین یک پرسشنامه و نظر خواهی از 42 نفر از مدیران دست اندرکار ، مهمترین عوامل حیاتی موفقیت در این صنعت را که حائز بیشترین امتیاز شده اند مشخص می نماید. سرانجام محقق تحلیل مختصری از نتایج بدست داده و پیشنهاد می کند که با توجه به گذشت زمان و تغییر متغیرهای محیطی و در نتیجه تغییر احتمالی نتایج، تحقیقات مشابه مجددا توسط شرکتهای ذیربط در دوره های زمانی مطالعات استراتژیک صورت پذیرد.

لینک کمکی