دانلود فایل Word مقاله مدلسازي ديناميکي سيستمهاي انتقال سيال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مدلسازي ديناميکي سيستمهاي انتقال سيال :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:7

چکیده:

رفتار سیال در سیستمهای سیال و در شرایط متفاوت بهره برداری عموما دینامیکی یا به عبارتی وابسته به زمان است لذا مطالعه رفتار این سیستمها با استفاده از یک مدل دینامیکی امکان ارزیابی دقیق تری را از عملکرد سیستم فراهم می سازد. در این مقاله مدل دینامیکی یک سیستم انتقال سیال شامل ایستگاه پمپاژ، خط لوله و مخزن ذخیره ارایه شده است. پس از نوشتن مدل ریاضی هر یک از اجزای مذکور به شکل وابسته به زمان که شامل معادلات پیوستگی، ممنتم و اصطکاک است، مدل یکپارچه سیستم بصورت فضای حالت نوشته شده است. با توجه به غیر خطی بودن معادلاتحاکم، این معادلات حول نقطه کار سیستم خطی گردیده اند. مدل ریاضی بدست آمده در محیط نرم افزار MATLAB/simulink حل شده است. جهت معرفی قابلیتهای مدل ارائه شده ، محاسبه نمونه ای از مصرفانرژی در یک ایستگاه پمپاژ آب شرب در شهر کرمانشاه در وضعیت های مختلف قرار گیری پمپها در مدار انجام شده است. از نتایج این تحقیق می توانجهت ارایه پیشنهادهایی بمنظور کاهش مصرف انرژی در ایستگاه های پمپاژ با توجه به شرایط مختلف بهره برداری و نیز شیوه کارکرد سیستمهای کنترلی انها استفاده نمود.

لینک کمکی