دانلود فایل Word مقاله بررسي اندرکنش پي ساختمانهاي با طبقات غير يکسان مجاورهم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي اندرکنش پي ساختمانهاي با طبقات غير يکسان مجاورهم :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:10

چکیده:

طرح و اجرای پی از مهمترین و در عین حال مشکلترین قسمتهای یک ساختمان می باشد و قالب اشکالات بعدی زائیده کم توجهی به این بخش می باشد. در گذشته به علت جعیت پایین، ساختمانهادر زمینهای بزرگ و با فاصله زیاد ساخته می شدند. اما با توسعهاقتصاد و رشد جمعیت و پیشرفت مهندسی عمران بلند مرتبه سازی در شهرها رواج یافته است. اکثر ساختمانها در مجاورت یکدیگر بدون در نظر گرفتن اثر متقابل پی ها به سرعت در حال ساخت می باشند که ایمنی ساختمانهای مجاورهم یک موضوع اساسی می باشد.
در این پژوهش به بررسی فاصله مجاز بین ساختمانها با طبقات غیر یکسان به نحوی که بدون هیچگونه مشکلی بهخدمات دهی شان ادامه دهند، می پردازد. در این راستا تحلیلهای زیادی با استفاده از نرم افزار PLAXIS صورت گرفته است که نتایج بدست آمده می تواند راهنمای بسیار خوبی برای جامعه مهندسین در ساخت و سازها باشد.

لینک کمکی