دانلود فایل Word مقاله مدلسازي ديناميکي يک شير کنترل پنوماتيکي با روش باندگراف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مدلسازي ديناميکي يک شير کنترل پنوماتيکي با روش باندگراف :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:10

چکیده:

انرژی به عنوان یک پارامتر مشترکدر تمامی محدوده های فیزیکی می تواند نقش مهمی در مدلسای سیستمهای دینامیکی داشته باشد. درحقیقت در هر سیستم فیزیکی مقداری از انرژی ورودی سیستم تلف شده و مقداری نیز در سیستم ذخیره می شود. در روش باند گراف با استفاده از این مفهوم المانهایی تعریف شده که با استفاده از این المان ها سیستم مدل شده و معادلات سیستم استخراج می شود. در این مقاله، مدل باندگراف و معادلات عملگر یک شیر کنترل ارائه و تاثیر پارامترهای سیستم مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهدکه کاهش جرم قطعات متحرک و همچنین افزایش ضریب اصطکاک باعث کاهش زمان نشست سیستم (زمان پاسخ دائم سیستم) می شود.

لینک کمکی