دانلود فایل Word مقاله بررسي کيفي احتمال وقوع زلزله در مناطق فاقد زلزله ثبت شده و تشخيص گسل پر خطر بوسيله محاسبه کمي شتاب در منطقه تربت حيدريه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي کيفي احتمال وقوع زلزله در مناطق فاقد زلزله ثبت شده و تشخيص گسل پر خطر بوسيله محاسبه کمي شتاب در منطقه تربت حيدريه :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: همایش ملی مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات:8

چکیده:

در این مطالعه منطقه تربت حیدریه واقع در استان خراسان رضوی موردبررسی قرار گرفت. این منطقه در شمال شرق ایران و در ناحیه کپه داغ قرار دارد. واقع شدن در ایالت لرزه زمین ساخت کپه داغ قرار دارد. واقع شدن در ایالت لرزه زمین ساخت کپه داغ به منزله تطابق بر کمربند آلپ-هیمالیا نیز می باشد که هریک به تنهائی ضرورت مطالعه دقیق لرزه خیزی منطقه قبل از احداث سازه را نمایان می کند. همینطور مهاجرت زمین لرزه ها به سمت جنوب استان که طی سالهای اخیر با ثبت زلزله های بوقع پیوسته اثبات شده است و حرکات تکتونیکی صفحه شبه قاره هند و عرستان که ایران را اسیب پذیرتر کرده است، اهمیت مطالعه این منطقه را بیش از پیش نمایان می کند. گسلهای اینمنطقه عمدتاجوان، فعال و با سازو کار امتدادلغزه می باشند که حجم بالای تخریب زلزله، توام با شکستگی های سطحیرا در پی خواهد داشت. در این مطالعه ارزیابی خطر به روش قطعی صورت گرفت پس ازپهنه بندی گسلها، به محاسبه بیشینه شتاب گسلپرداخته و شتاب بدست آمده به پهنهمورد نظر و مشخصا گسل بارز آن پهنه نسبت داده شد، مناطقی که در انها وقوع زلزله ثبت شده و یا در لیست زلزله های تاریخی قرار دارند شخصیت دو گانه ای را دارند، یعنی می توانند کاندید لرزش های جدید باشند یا نباشند. اما نگاه بدبینانه و حساسیت بیشتر در منطقه ای که شتاب محاسبه شده در اثر وقوع زلزله در آن چشمگیر است منطقی تر به نظر می آید.حال انکه در این منطقه زلزله مهمی ثبت نشده است و رفتار لرزه زمینساخت و پیش بینی هایتکتونیکی آتی منطقه مورد نظر نیز احتمال افزایش فعالیت منطقه را تقویت می کند. از این رو ضرورت مقاوم سازی جدی سازه ها و حتی الامکان عدم ساخت و ساز در محدوده اصلی گسل شناسایی شده برای جلوگیری از تخریب زیاد و بالتبعخسارات بعدی انکارناپذیر است. ازمنظر دیگروجود ساختارهای متراکم گسل های کوتاه (شبکه های زهکشی) و حدوث زمین لرزه های متعدد و مهم در انها حاکی از فعالیت بالا و احتمال تشکیل گسلهای بزرگتر از به هم پیوستن انها و پیچیدگیاین مناطق می باشد.

لینک کمکی