دانلود فایل Word مقاله ارتقاي اثر بخشي مديريت پروژه ها با برنامه ريزي استراتژيک کارآمد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله ارتقاي اثر بخشي مديريت پروژه ها با برنامه ريزي استراتژيک کارآمد :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها

تعداد صفحات:12

چکیده:

یکی از مهمترین و ابتدایی ترین برنامه هایی که دریک سازمان طرح میشود استفاده از برنامه ریزی استراتژیک کارآمد شامل رسالت، هدف و استراتژی می باشد که امروزه اکثر سازمانها آن را پذیرفته اند و به کار می گیرند. رسالترا می توانعلت وجود سازمان و هدف را مرحله ایده الی از سازمان در اینده دانست که راه رسید ن به هدف یا حالت ایده ال را استراتژی گویند.
سازمانهای پروژهمدار که معمولا پروژه های انها در یک سطح و تخصص می باشند در راستای اهداف سازمان، پروژه ها نیز هدمند بوده و اهداف و استراتژیهای پروژه ها در ارتباط مستقیم با اهداف و خط مشی سازمان می باشد.
در این مقاله به ابزارها و روندهای بکار گرفته شده در سازمان پروژه مدار و گسترش انها برای استفاده از ابزارهای مدیریت استراتژیک در محیط پروژه می پردازیم. مطالعه موردی نیز بر روی پروژه های اکتشاف نفت می باشد.

لینک کمکی