دانلود فایل Word مقاله مدلسازي و تحليل پاسخ حرارتي بدن انسان در برابر تابشهاي شدت بالا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مدلسازي و تحليل پاسخ حرارتي بدن انسان در برابر تابشهاي شدت بالا :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:7

چکیده:

خواص تابشی پوست انسان، به توزیع طیفی تابشهایی که بدن درمعرض آن قرار می گیرد وابستگی چشمگیری دارد. از سویی توزیع طیفی تابش با دمای تابشگر مرتبط است. به بیان دیگر، رفتار تابشی پوست در مقابل تابشگرهایی با دمای مختلف، متفاوت می باشد. هرچه دمای تابشگر و به تبع آن شدت تابشهای صادر شده از ا افزایش یابد، ضریب جذب تابشی پوست در مقابل این تابشها کاهشپیدا می کند. در این تحقیق تاثیر تابشهای شدت بالا بر پاسخ حرارتی بدن مورد مدلسازی و تحلیل قرار گرفته است. مدلسازی بدن بر اساس مدل پاسخ حرارتی استاندارد گایج و مدلسازی تابشهای شدت بالا بر بدن از طریق الگوریتم تعمیم یافته گنوسا صورت گرفته است و با ترکیب مدلهای مذکور ، قابلیت مدلسازی تاثیرتابشهای شدت بالا به مدل پاسخحرارتی گایج اضافه شده است. نتایج نشان میدهد، در شار تابشی ثابت با افزایش دمای تابشگر، دمای پوست افزایش کمتری خواهد یافت و افراد احساس حرارتی خنک تر را تجربه می کنند و از این رو با بالا رفتن دمای تابشگر باید انرژی بیشتری را برای مطلوب سازی حرارتی محیط صرف کرد. بنابراین استفاده از تابشگر هایی با دمای پایین تر اولویت دارد.

لینک کمکی