دانلود فایل Word مقاله ارزيابي فازي و تخصيص قراردادي علل و ريسکهاي مرتبط با تاخيرات پروژه هاي سد سازي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله ارزيابي فازي و تخصيص قراردادي علل و ريسکهاي مرتبط با تاخيرات پروژه هاي سد سازي ايران :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها

تعداد صفحات:12

چکیده:

اتمام به موقع و با هزینه پیش بینی شده هر پروژه یا طرح از جمله معیارهای اصلی موفقیت آن محسوب می شود . عدم اتمام به موقع و با هزینه پیش بینی شده طرح یا پروژه باعث برآورده نشدن خواسته های کارفرما و اهداف طرح یا پروژه می گردد . این موضوع در پروژه های بزرگ و ملی نظیر سد سازی که مدت اجرای آنها در حالت عادی نیز طولانی بوده و اجرای آنها به طورمتوسط بیش از شش سال به طول می انجامد دارای اهمیت زیادتری می باشد .
به منظور حصول اهداف پروژها به کارگیری حوزه های مختلف مدیریت پروژه به خصوص حوزه هایی که کمتر به آنها توجه شده است نظیر مدیریت ریسک امری ضروری است . این امر به خصوص در پروژه های بزرگ نظیر سد سازی به دلیل اهمیت آنها در ابعاد بهره برداری و همچنین میزان سرمایه گذاری هنگفتی که در آنها صورت می گیرد و همچنین به لحاظ ماهیت پیچیدگی آنها و وجود عدم قطعیت های فراوان در آنها، از جمله شرایط زیر زمینی، مواجهه با بلای طبیعی ( سیلاب ) و هزینه ساخت بالای آنها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . لذا شناسایی، ارزیابی کمی و بررسی تخصیص قراردادی علل و ریسکهای افزایش زمان و هزینه در پروژه های سد سازی امری ضروری است .
از اینرو در این مطالعه ضمن بررسی فازی افزایش زمان و هزینه در پروژه های سد سازی کشور، علل و ریسک های موثر در افزایش زمان و هزینه در این پروژه ها شناسایی و از ابعاد مختلف مقدار تاثیر آنها محاسبه شده است . سپس در برخی سیستم های انجام پروژه رایج شامل سه عاملی، طرح و ساخت و کلید در دست نحوه تخصیص قراردادی این علل و ریسکها بررسی و مقدار تخصیص آنها بین عوامل در گیر در پروژه ( کارفرما، پیمانکار و مشاور ) محاسبه شده است

لینک کمکی