دانلود فایل Word مقاله زنجيره بحراني : رويکردي جديد در مديريت پروژه يا همان داروي قبلي در بسته بندي جديد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله زنجيره بحراني : رويکردي جديد در مديريت پروژه يا همان داروي قبلي در بسته بندي جديد :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات:21

چکیده:

در این مقاله ما رویکرد زنجیره بحرانی 1 برای مدیریت پروژه را تحلیل می کنیم، که آیا همانطور که برخی از مولفان اظهار می کنند، روش زنجیره بحرانی یک پیشرفت عظیم ( از زمان معرفی مفهوم مسیر بحرانی) در مدیریت پروژه است؟ یا نظر برخی دیگر که می گویند؛ زنجیره بحرانی صرفا شامل همان مفاهیم شناخته شده موجود است که به روش متفاوتی نمایش داده شده است؛ صحیح است؟ این مقاله روش زنجیره بحرانی( CC) و روش مسیر بحرانی ( CP)را به منظور آشکار شدن تفاوتهای این دو رویکرد، به طور سیستماتیکی در سه سطحمفهومی مقایسه می کند. در ادامه، نتیجه می گیریم که فلسفه پشت سر این دو رویکرد به طور قابل ملاحظه ای با هم متفاوتند. این تفاوت به ذهنیت متفاوت مدیران و اعمال مدیریتی متفاوتی منجر خواهد شد. اصلی ترین تفاوت، به استفادهCC از تئوری محدودیتها 2 بر می گردد. با ، توجه به این تئوریCC روی بهبود بازدهی و کارایی سیستم متمرکز می شود و این کار را با وضع سیاستها و قوانین ویژه ای که عمدتا روی مدیریت منابع( بویژه در محیطهای چند پروژه ای که درCP راجع به آن بحث نشده است) متمرکز می شود، انجام می دهد. در پایان نتیجه می گیریم که اگر چه کاربردCCپیچیده است، بسیاری از ایده های آن می تواند به آسانی توسط مدیران پروژه ها به کارگرفته شوند.

لینک کمکی