دانلود فایل Word مقاله شاخصهاي کليدي در ارزيابي مديريت پروژه هاي ساخت قطعات خودرو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله شاخصهاي کليدي در ارزيابي مديريت پروژه هاي ساخت قطعات خودرو :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات:16

چکیده:

کوتاه شدن عمر محصولات از یک سو و نیاز به کاهش هزینه ها به صورت مداوم از سوی دیگر ضرورت بهره گیری از روشهای کارآمدتر را در ساخت قطعات خودرو برای سازندگان این قطعات ایجاب نموده است. مدیریت پروژه با توجه به سوابق و ماهیت عملکردی اش، گزینه ای مناسب برای اجرای فعالیتهای پیچیده و همچنین رویارویی با محیطهای پر تغییر به شمار می رود.
تهیه یک پرسشنامه از شاخصهای ارزیابی مطرح در مدیریت این نوع پروژه ها از نگاه مشتریان و اخذ نظر آنها، منبع اصلی داده های این تحقیق بوده است. از این رو در کنار تحلیلهای توصیفی به کار گرفته شده برای بررسی نتایج حاصله، از ابزارهای پیشرفته تر آماری نظیر تحلیل عاملی برای خلاصه سازی و شناسایی مولفه های زیر بنایی نیز بهره گیری شده است.
نتایج نشان می دهد 14 شاخص از چهار مولفه اصلی با نامهای: 1 – شناسایی انتظارات مشتری و تسلط بر فعالیتهای مورد نیاز، 2 – بستر سازی و ایجاد مقدمات اجرای پروژه، 3 – تدوین و تعیین محدوده های زمانی و هزینه ای پروژه و 4 – تدوین و تعیین محدوده های کیفیت محصول پروژه، مهمترین عوامل مطرح از دید مشتریان این نوع پروژه ها در ارزیابی مدیریت آنها به شمار می روند.

لینک کمکی