دانلود فایل Word مقاله انتخاب راهبردي پروژه ها وتعيين هزينه تخصيص بهينه به هر پروژه با استفاده از روش تلفيقي تحليل سلسله مراتبي و برنامه ريزي رياضي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله انتخاب راهبردي پروژه ها وتعيين هزينه تخصيص بهينه به هر پروژه با استفاده از روش تلفيقي تحليل سلسله مراتبي و برنامه ريزي رياضي :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها

تعداد صفحات:8

چکیده:

امروزه سازمان ها به طور غیر قابل پیش بینی با تکنولوژی های جدید، محصولات جدید و بازار های جدید روبرو می باشند . با توجه به تغییرات محیطی و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی، لزوم بکارگیری برنامه ای جامع برای مواجهه با اینگونه مسائل بیشتر از گذشته ملموس می شود . مدیریت استراتژیک با تکیه بر ذهنیتی پویا و آینده نگر، راه حل بسیاری از مسائل ومشکلات سازمان های امروزی است . پایه های مدیریت استراتژیک بر اساس میزان درکی است که مدیران از شرکت های رقیب، شرایط محیطی و مشتریان خود دارند . این عوامل ، تعیین کننده موفقیت تجاری در دنیای امروز است . مدیریت استرات ژیک باعث می شود که سازمان دارای ابتکار عمل بوده و فعالیت هایش به گونه ای درآید که اعمال نفوذ نموده و آینده را تحت کنترل درآورد . در هر زمان پروژه های متعددی در سازمان وجود دارد، که لازم است با توجه به اهداف استراتژیک سازمان و بر اساس اهمیت آن ها مهمترین پروژه ها انتخاب و اولویت بندی شوند . یک پروژه مناسب ، مطابقبا نیازمندی ها و استراتژی های تعیین شد ه برای سازمان ، در زمان مشخص انتخاب می شود . هدف این مقاله ارائه روشی است که به سازمان قابلیت انتخاب راهبردی پروژه مناسب را با توجه به تغییرات محیطی می بخشد و میزان هزینه تخصیص بهینه به هر پروژه در هر سال، طی افق برنامه ریزی را تعیین می کند . در این مقاله، ا نتخاب راهبردی پروژه و تعیین میزان هزینه تخصیص یافته به هر پروژه، با استفاده از ترکیب دو ابزار AHP و برنامه ریزی ریاضی انجام شده و از این جهت از تازگی و نوآوری خاصی برخوردار است . در نهایت یک مورد عملی موجود در آموزش شرکت فولاد مبارکه توسط روش پیشنهاد شده در این مقاله، مدل سازی شده و نتایج حاصله از آن توسط نرم افزارGams . مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

لینک کمکی