دانلود فایل Word مقاله مطالعه تاثيرابعاد دندانهها بر عملکرد حرارتي و افت فشار در کانالهاي U شکل چرخان خنککننده پرههاي توربين گازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مطالعه تاثيرابعاد دندانهها بر عملکرد حرارتي و افت فشار در کانالهاي U شکل چرخان خنککننده پرههاي توربين گازي :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:11

چکیده:

در این تحقیق، میدان جریان سیال و انتقال حرارت در یک کانال U شکل خنک کننده پرههای توربین گاز به صورت سه بعدی شبیه سازی عددی شده و با نتایج تجربی مقایسه شده است . کانال U شکل مورد مطالعه، دارای دندانههایی با مقطع مربعی و زاویه 45 درجه میباشد و شبیه سازی در اعداد رینولدز 5000 و 10000 و 25000 برای کانال ساکن و چرخان انجام شده است . برای انجام این تحقیق، مدل توربولانسی kRNG برای مدلسازی در عدد رینولدز 5000 و k S S T برای مدلسازی در اعداد رینولدز 10000 و 25000 مورد استفاده قرار گرفته است . در این تحقیق، تاثیر جریانهای ثانویه ایجاد شده توسط دندانهها در انتقال حرارت کانال، بررسی و نشان داده شده که تغییر در الگوی جریانهای ثانویه در اثر عواملی همچون دوران کانال و غیره سبب تغییر در الگوی انتقال حرارت کانال میشود .
همچنین در این تحقیق، به بررسی تاثیر تغییر ابعاد ( تغییر ارتفاع و عرض ) دندانهها بر انتقال حرارت و افت فشار کانال پرداخته شده و در نهایت دندانهای که بهترین » ضریب عملکرد « را ایجاد میکند، معرفی شده است . نتایج این مطالعه نشان میدهد که دوران کانال، سبب کاهش افت فشار در کانال میشود اما به علت تاثیر منفی در انتقال حرارت کانال، باعث کاهش پارامتر » ضریب عملکرد « در کانال خواهد شد .

لینک کمکی