دانلود فایل Word مقاله شناسايي عناوين موثر در تدوين منشور پروژه و ارائه مدل کارا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله شناسايي عناوين موثر در تدوين منشور پروژه و ارائه مدل کارا :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات:25

چکیده:

موفقیت یک پروژه و رضایتمندی کلیه عوامل آن را در حقیقت می توان مهمترین امر در مدیریت پروژه دانست. بر طبق تحقیقات صورت گرفته چنین موفقیتی محصول عوامل مختلفی است؛ یکی از مهمترین این عوامل، مستند سازی دلایل وجودی پروژه، اهداف، تحویل شدنی ها، نقش ها و مسئولیت ها و وظایف و اختیارات ذینفعان پروژه در مرحل آغازین پروژه می باشد کهحاصل آن سندی است به نام منشور پروژه . با توجه به اینکه تاکنون بیشتر پروژه ها در ایران فاقد منشور مدون بوده اند، پژوهشگران این مقاله تصمیم گرفته اند تا با مراجعه به اسناد موجود در 3 پروژه بزرگ کشور ، مهمترین عوامل موثر در تدوین منشور این پروژه ها را بررسی نمایند.
از این رو در این مقاله ابتدا به معرفی منشور به عنوان ابزاری تحلیلی ، تفهیمی و ارتباطی و نیز ابزاری برای تصمیم گیری پرداخته و با بررسی و تحقیق روی نمونه های مختلف منشور در 41 پروژه مختلف جهانی، مراحل تدوین آن را قدم به قدم طرح و معیارهای ضروری بدین منظور را عنوان خواهیم نمود. سپس الگویی مناسب برای تهیه منشور را ارائه می نماییم. برای رسیدن به این الگو، با برداشت از اطلاعات شرکت های مهم و معتبر دنیا، موجه ترین عناوین مورد پذیرش ذینفعان را استخراج و در یک طرح جامع می گنجانیم.

لینک کمکی