دانلود فایل Word مقاله تضمين سلامت پروژه با نگاه استراتژيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله تضمين سلامت پروژه با نگاه استراتژيک :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها

تعداد صفحات:17

چکیده:

در سالهای اخیر تحولات عظیم و شگرفی در زمینه مدیریت استراتژیک پروژه ها و دستیابی به روشهای کارا و مناسب در جهت بهبود بهره وری و تضمین سلامت پروژه حا صل گردیده است . یکی از مهمترین روشها یی که در کشورهای صنعتی پیشرفته ب سیار مورد توجه بوده و سازمانهای پروژه محور سرمایه گذاری زیادی را برای کاربرد آن به منظور افزایش سطح کارایی پروژه های خود انجام داده اند کارت امتیازی متوازن یاBalanced Scorecard ) BSC می باشد . امروزه BSC به عنوان ابزاری جهت Cascadingاستراتژی سازمان به سطوح پائین سازمان می باشد .
سازمانها با مشکلات بسیاری در مدیریت پروژه دست به گریبان می باشند به طوریکه اهداف پروژه ها با استراتژی و بودجه سازمان ارتباط همسوی نداشته و حتی شاخص های که برای مدیریت پروژه تعریف می گردد هیچ ارتباط منطقی با اهداف سازمان نداشته . در نتیجه مسیری که پروژه ها طی می کنند با مسیری که سازمان طی می کند هیچ همسویی نداشته و در نهایت منجربه خطر افتادن سلامت پروژه و سازمان می گردد .
هدف از ارائه این مقاله ارتباط دادن استراتژ ی سازمان با مدیریت پروژه جهت تضمین سلامت پروژه می باشد و استفاده از رویکرد Balanced Scorecardبه عنوان ابزاری جهت اجرای استراتژی در مدیریت پروژه با استفاده از Strategy Map و Alignmentکه برگرفته از BSC می باشد تلاش می کند استراتژیهای سازمان را در یک روابط علی – معلولی نمایش داده و نشاندهد که چگونه استراتژیهای سازمان می تواند به هدف های قابل اندازه گیری و عملیات شخصی که واحدهای سازمانی و حتی کارکنان سازمان در مدیریت پروژه باید دنبال کنند تبدیل شود . البته برای موفقیت کامل در پیاده سازی و ثمربخشی استراتژی، نه نتها با تهیه نقشه استراتژی برای بیان و تشریح استراتژی و طراحی عملیات اجرایی مرتبط با آن لازم است، بلکه سازمان ها نیاز دارند در دو حوزه دیگر نیز اقدام نمایند . حوزه اول، استقرار یک سیستم اندازه گیری متناسب با نقشه استراتژی و چارچوب کارت امتیازی متوازن . این س یتم اندازه گیری امکان سنجش پیشرفت سازمان در جهت اجرای استراتژی را فراهم می سازد تا در صورت عدم پیشرفت لازم، اقدامات اصلاحی انجام پذیرد . حوزه دیگری که برای موفقیت در پیاده سازی استراتژی لازم است همسویی و هماهنگ کردن تشکیلات با استراتژی، آگاه سازی کارکنان و نظام تشویقی آنان با موقعیت آنان در تحقق هدف ها و اجرای برنامه های عملیاتی، بودجه بندی و تخصیص بودجه براساس برنامه های عملیاتی، تقویت سیکل یادگیری در فرآیند کنترل پیشرفت استراتژی، و بالاخره رهبری و هدایت کل فرآیند از جمله مسایل و حوزه هایی است که برای موفقیت استراتژی لازم می باشد

لینک کمکی