دانلود فایل Word مقاله مقايسه توان مصرفي در سيکل هاي خنک کاري ترکيبي يک طبقه اي و دو طبقه اي جهت مايع سازي گاز طبيعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مقايسه توان مصرفي در سيکل هاي خنک کاري ترکيبي يک طبقه اي و دو طبقه اي جهت مايع سازي گاز طبيعي :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:7

چکیده:

در این تحقیق به بررسی دو سیکل خنک کاری ترکیبی دما پایین جهت مایع سازی گاز طبیعی پرداخته شده است. هر دو سیکل دارای پیش سرد کن پروپیلنی بوده و یکی از دو سیکل مذکور دارای یک طبقهخنک کاری و سیکل دوم دارای دوطبقهخنک کاری می باشد.دوسیکل مذکور با استفاده از نرم افزار مطلب شبیه سازی شده و برای بدست آوردن خواص مبرد از یک معادله حالت استفاده گردیده است. سپس هر دو سیکل بهینه سازی شده و نتایج بهینه سازی هر یک از دو سیکل ارائه شده است. همچنین سیکل پروپیلنی مورد استفاده در پیش سرد کن سیکل های خنک کاری ترکیبی مذکور نیز با استفاده از نرم افزارهایسیس مدل شده است. سپس به مقایسه نتایج حاصل از بهینه سازی دوسیکل پرداخته و اثر افزایش تعداد طبقات خنک کاری بر روی کار مصرفی کمپرسور سیکل ترکیبی تحقیق شده است. همچنین مقدار کار مصرفی کل واحد در هر دو سیکل خنک کاری مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که سیکل خنک کاری ترکیبی دو طبقه ای دارای توان مصرفی کمتری نسبت به سیکل یک طبقه ای است. مبدل های حرارتی هر دو سیکل آنالیز اگزرژی شده و تطابق نمودار دما بر حسب بار حرارتی برای جریان های سرد و گرم، درمبدل های حرارتی دو سیکل مذکور بررسی و مطالعه شده است.

لینک کمکی