دانلود فایل Word مقاله شبيه سازي فرايند پر شدن سريعمخازن گاز طبيعي فشرده خودروها با استفاده از معادله حالت AGA8

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله شبيه سازي فرايند پر شدن سريعمخازن گاز طبيعي فشرده خودروها با استفاده از معادله حالت AGA8 :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:8

چکیده:

این تحقیق فرایند پر شدن مخازن CNG خودروها تحت یک فرایند پر شدن سریع 1 در ایستگاههای سوخت رسانی، توسط معادلات ترمودینامیکی شبیه سازی شده است . مخزن CNGمورد مطالعه بعنوان یک حجم کنترل ترمودینامیکی فرض شده و فرایند پرشدن سریع مخزن به صورت یک فرایند حالت یکنواخت – جریان یکنواخت 2 در نظر گرفته می شود . بعد از استخراج معادلات لازم ناشی از اعمال روابط بقای جرم و بقای انرژی و حل عددی آنها، کلیه خواص ترمودینامیکی گاز طبیعی موجود در هر مرحله از فرایند پر شدن سریع مخزن مورد مطالعه بدست خواهد آمد . در مدلسازی مذکور، ضریب تراکم پذیری گاز طبیعی با استفاده از معادله حالت AGA8 محاسبه شده است . همچنین میزان دبی جرمی ورودی به سیلندر به صورت انبساط آیزنتالپیک از درون یک اریفیس در نظر گرفته شده است . روش AGA8 معتبرترین روش جهت محاسبه ضریب تراکم پذیری گاز طبیعی می باشد، از اینرو با تعمیم این روش و استفاده از روابط و معادلات ترمودینامیکی برای نخستین بار روابط مورد نیاز جهت محاسبه خواص ترمودینامیکی گاز طبیعی با استفاده از این روش و به صورت تحلیلی بدست آمده و خواص ترمودینامیکی برای گاز طبیعی مورد مطالعه، محاسبه گردیده است . و با استفاده از آنها فرایند پرشدن سریع مخازن، مدلسازی شده و نتایج مفید و قابل توجهی اخذ گشته است .

لینک کمکی