دانلود فایل Word مقاله شبيهسازي و محاسبه سطح نويز حمل شده توسط سازه در داخل خودرو به روش المان محدود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله شبيهسازي و محاسبه سطح نويز حمل شده توسط سازه در داخل خودرو به روش المان محدود :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:7

چکیده:

در مقاله حاضر سطح نویز داخلی خودرو با توجه به ارتعاشات سازهای، که از جمله آنالیزهای نویز – ارتعاش – ناهنجاری 1 میباشد، مورد بررسی قرار گرفته است . در مرحله اول سازه از نظر ارتعاشی بررسی شده و اثر ارتعاشات موتور و مسیر انتقال آن به کابین شبیهسازی شدهاست . در این بخش مدل مناسب سه بعدی برای آنالیز با تمرکز برروی اجزاء و مسیرهای موثر در ارتعاش
کابین و در نتیجه آکوستیک داخلی بیان شدهاست . سپس پاسخ آکوستیکی فضای داخل 2 برای چنین تحریکی محاسبه شدهاست . نهایتاً پیشبینی رفتار آکوستیکی سیستم با توجه به شبیهسازی مودال و خواص مودال فضای داخل انجام گرفتهاست

لینک کمکی