دانلود فایل Word مقاله معيارهاي ارزيابي کيفيت داخلي و خارجيمحصول در 9126 ISO/ IEC

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله معيارهاي ارزيابي کيفيت داخلي و خارجيمحصول در 9126 ISO/ IEC :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات:22

چکیده:

با پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات ، سازمانها و شرکتهای تولید کننده و مصرف کنندهی محصولات نرم افزاری به اهمیت غیر قابل انکارِ کیفیت محصول پی برده اند و مدیران پروژه های فناوری اطلاعات را به استفاده ازآن جهت افزایش کارآیی و ماندگاری سیستم و البته رضایت بیشتر مشتریان وادار مینماید. در این میان داشتن یک مدل کیفی مناسب برای تولید کنندگان محصول نرم افزاری ، نقش حیاتی را در پروژه های فناوری اطلاعات ایفا مینماید. بنابراین آشنایی وشناسایی الزامات کیفی یکی از موارد ضروری برای مدیران پروژه میباشد که می توانندبا دید بهتری ، زمانبندی صحیحی از پروژه ارائه نموده و مانع از فسخ قراردادها درهرمرحله از تولید محصول شوند. 9126ISO/ IECبه منظور دستیابی به هدف ارتقاء سطح کیفیت محصول از تمامدیدگاهها به عنوان استاندارد معتبر در بسیاری از نقاط جهان، مورد استفاده قرار میگیرد. این استاندارد میتواند مرجع کاملی برای پروژههایIT و تیم کنترل کیفی و مدیران پروژه باشد. در این مقاله، نخست حیطهی کاری 9126ISO/ IECرا درچرخهی حیات نرم افزار مشخص نموده و سپس مدلکیفیت ارائه شده توسط این استاندارد را توصیف نموده و معیارهای مربوط به هر بخش را بررسی مینماید.

لینک کمکی