دانلود فایل Word مقاله شناخت الگوهاي حرکت دو بعدي و پيش بيني رفتار ديناميکي ماسه تحت ارتعاش افقي، به کمک تکنيک آناليز ابعادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله شناخت الگوهاي حرکت دو بعدي و پيش بيني رفتار ديناميکي ماسه تحت ارتعاش افقي، به کمک تکنيک آناليز ابعادي :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:8

چکیده:

در این پژوهش، الگوهای حرکتی دو بعدی نوع خاصی از ماسه ریختخ گری، تحت ارتعاش افقی کنترل شده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مشخص شد که ماسه موجود در ظرف آزمایش، تحت ارتعاش افقی به سهناحیه مختلفحرکتی تقسیم میشود. برای مطالعه دقیق این نواحی حرکتی، با به کارگیری تکنیک آنالیز ابعادی برای اولین بارپارامترهای بی بعد موثر دراین پدیده شناسایی شدند.با انجام آزمایش های مختلف اینمساله آشکار شد که روابط ساده و خطی بین این پارامترها وجود دارد. بدین ترتیب روابط خطی موجود، تعیین و مساله به طور کامل فرموله گردی، بهنحوی که می توان الگویحرکتی ماسه را در شرایط مختلف پیش بینی و حالات بهینه هندسیی و ارتعاشی را برای کاربردهای مختلف تعیین نمود. نتایج به دست آمده نه تنها برای این نوع ماسه قابل استفاده است، بلکه با تغییرات اندک می توان مشابه چنین نتایجی را برای سایر مواد دانه ای استخراج نمود.

لینک کمکی