دانلود فایل Word مقاله برنامه ريزي آموزشي بنگاه هاي اقتصادي نوپاي مستقر در مراکز رشد با استفاده از الگوي فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله برنامه ريزي آموزشي بنگاه هاي اقتصادي نوپاي مستقر در مراکز رشد با استفاده از الگوي فازي :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات:22

چکیده:

این نکته بر کسی پوشیده نمی باشد که رشد هر SME بر حسب شرایط و زمان استقرار آن در مرکز رشد نسازمند ارتقاء معیارهای عملکردی است که عدم توجه صحیح و به موقع به این معیارها باعث ضعف و انحراف واحد از ماموریت اصلی خود می گردد. به همین دلیل یکی از سوالات همیشگی مدیران مراکز رشد در ارتباط با این نوع از بنگاه های اقتصادی نوپا که تحت عنوان واحدهای فناور شناخته می شوند این سوال بوده که نیاز آنها در هر زمان بر حسب شرایط خاص خود چه می باشد. یا به عبارت دیگر در یک زمان مشخص برای افزایش میزان توامندی و یا عملکرد آنها انجام چه کمک یا تمرکز بر روی چه فعالیتی بهترین گزینه می باشد. آموزش به عنوان یکی از ابزارهای توسعه منابع انسانی تاثیر مستقیمی بر روی ارتقاء سطح عملکردی مدیران و کارکنان این بنگاه ها داشته که این ارتقاء موجب بهبود عملکرد سازمان می شود. عدم آموزش به موقع و موثر به نیروی انسانی از یک طرف موجب کاهش اثر بخشی دوره های آموزشی و از طرف دیگر باعث افزایش آسیب پذیری SMEs در مقابل تهدیدهای محیط داخلی و خارجی خواهد شد.
در این مقاله مدلی بهینه بر مبنای الگوی فازی برای نیاز سنجی و اولویت بندی دوره های آموزشی در یک دوره 3 ساله (زمان استقرار در مرکز رشد) ارائه می شود. برای ساخت مدل، در مرحله اول، حوزه ها و معیارهای اصلی عملکرد واحد فناور و دوره های آموزشی مناسب برای بهبود آنها بر اساس نظر کارشناسان و مدل تعالی کیفیت اروپایی استخراج می شود. سپس با تولید داده های تصادفی در ارتباط با معیارهای عملکردی واحدها و دریافت خروجی های اریابی عملکرد در حوزه ها، محورها و زیرمحورها از افراد خبره، نظارت خبرگی در ارتباط با ارزیابی عملکرد واحدها از طریق بکارگیری قواعد اگر- آنگاه شبیه سازی می شود. در نهایت با استخراج نمودارهای وزن اهمیت معیارها برای ارتقاء سطح عملکردی واحدهای فناور و تعیین مدل های وزنی در طول زمان استقرار برای حالتی که آنها در شایط عملکرد متوسطی قرار دارند، بهترین بازه های زمانی برای ارائه دوره های آموزشی به واحها تعیین گردیده و بر این اساس برنامه ریزی آموزشی ارائه می گردد. این نکته قابل توجه است که مدل توسعه یافته توانایی نیاز سنجی و برنامه ریزی آموزشی هر واحد را در هر زمان و در هر شرایطی دارا می باشد.

لینک کمکی