دانلود فایل Word مقاله تحليل ديناميکي ضرائب لرزه خيزي بعنوان روشي در پايش پيش نشانگرهاي لرزه اي گستره تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله تحليل ديناميکي ضرائب لرزه خيزي بعنوان روشي در پايش پيش نشانگرهاي لرزه اي گستره تهران :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: نخستین همایش پیش یابی زلزله

تعداد صفحات:16

چکیده:

رویدادهای لرزه ای خرد و بزرگ با توجه به خصوصیات لرزه زمین ساختی گستره ها و با توجه به رابطه ای که بیشتر خصلت تناوبی و دوره ای بودن را دارد، در پهنه های مختلف
روی داده و توزیع می شوند . در مطالعه زمین لرزه ها و برآورد خطر پذیری لرزه ای و همچنین مطالعات خطر زمین لرزهو بررسی های لرزه خیزی مناطق مختلف، میزان و تعداد زمین لرزه های روی داده در یک ناحیه شاخص خوبی برای ارزیابی میزان لرزه خیزی آن ناحیه می باشد . در بررسی های دینامیکی، رخداد زمین لرزه ها از دیدگاه مطالعات پیش نشانگرهای زلزله اهمیت قابل ملاحظه ای دارد . در این مطالعه نشان داده می شود که جانمائی بیشینه های چگالی زلزله های استان تهران و اطراف آن الگوی خاصی دارد که از این الگو می توان در مطالعات پیش نشانگری لرزه ای و برآورد نواحی فعال لرزه زمین ساختی استفاده نمود .

لینک کمکی