دانلود فایل Word مقاله الگوريتم خوشه بندي غيرمتمرکز از طريق تايمر انتظار در شبکه هاي سنسور ادهاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله الگوريتم خوشه بندي غيرمتمرکز از طريق تايمر انتظار در شبکه هاي سنسور ادهاک :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات:7

چکیده:

اهداف این مقاله در اصل یک الگوریتم غیر متمرکز، برای سازماندهی یک شبکه حسگر ادهاک در داخل خوشه ها است. هر کدام از این حسگرها به صورت مستقل کار می کنند وروابط بین دیگران را مورد نظارت قرار میدهد. این حسگرها هر کدام دارای همسایه (مجاورها) زیادی هستند که قبلا بخشی ازیک خوشه نبوده اند و احتمالا برای ایجاد یک خوشهجدید از طریق آشکار کردن خودشان که باید سرخوشه یا سرشاخه جدید باشند، کاندید میشوند. الگوریتم خوشه بندی از طریق تایمر انتظار یک پروتکل ارائه می دهد که طبق آن این امر می تواند به دست آید و فرایند ادامه پیدا کند تا تمام حسگر ها بخشی از یک خوشه بشوند. به لحاظ مشکلات موجود در تجزیه و تحلیل (انالیز) مدل های ساده شده برای مطالعه و تلخیص عملکردهای انمورد استفاده قرار می گیرد یک فرمول ساده برای تخمین زدن تعداد خوشه هایی که در یک شبکه ادهاک شکل خواهد گرفت. بر اساس تجزیه و تحلیل بدست می آید و نتایج حاصله با عملکرد الگوریتم در یک تعدادی از مواضع موردمقایسه قرار می گیرند.

لینک کمکی