دانلود فایل Word مقاله الگوريتم زمان بند چندگانه براي کنترل همزماني سيستمهاي پايگاه داده موازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله الگوريتم زمان بند چندگانه براي کنترل همزماني سيستمهاي پايگاه داده موازي :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات:10

چکیده:

تلاشها و تحقیقات توسعه یافته در طول دهه اخیر از سیستم پایگاه داده موازی یک واقعیت ساخته است. الگوریتم کنترل همزمانی رایج در سیستم پایگاه داده موازی ازروش تک زمان بند استفاده می کند. روش تک زمان بند دارای ضعفهایی از قبیل جدولهای قفل بسیار بزرگ، سربار زیاد برای زمانبند های متمرکز و تعداد زیاد پیامها میباشد. در این مقاله امکان چند زمانبند را بررسی نموده و به این نتیجه رسیدیم که الگوریتم تک زمان بند در شکل کنونی نمی تواند به محیط چند زمانبند انتقال داده شود. لذا یک روش چند زمانبندبرای کنترل همزمانی سیستم های پایگاه داده موازی که امکان زمانبندی را برای عناصر پردازشی مرتبط به هم توزیع می کند. پیشنهاد کرده ایم. در ادامه الگوریتم پیاده سازی روش یاد شده را ارائه وصحت آن را اثبات نموده ایم.

لینک کمکی