دانلود فایل Word مقاله فاکتور کيفيت Qc به عنوان پارامتري از تکتونيک منطقه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله فاکتور کيفيت Qc به عنوان پارامتري از تکتونيک منطقه :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: نخستین همایش پیش یابی زلزله

تعداد صفحات:8

چکیده:

کاهندگی امواج کدا ،QC، به روش Single Beak- Scattering پوشهای دنباله امواج S در ناحیه شرق ایران مرکزی مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور نگاشتهای 97 زمین لرزه ثبت شده در سه شبکه لرزه نگاری محلی و شبکه شتابنگاری کشوری استفاده شده است . در این تحقیق مقادیر QC وابسته به فرکانس در فرکانسهای مرکزی 24،16،12،9،6،3،1/5 هر تز برآورد شده اند . رابطه فرکانسی مشاهده به صورت (فرمول در متن موجود می باشد) بیان می گردد . مقادیر QC و رابطه فرکانسی بدست آمده نشان می دهد که این منطقه جزء مناطق با ناهمگنی بالا و نیز فعالیت تکتونیکی بالا می باشد. تغییرات موقت کاهش امواج کدا به عنوان تغییرات QC با زمان تعبیر شود. مطالعه این تغییرات با زمان نیز می تواند همانند پیش نشانگرهای دیگر زلزله بکار رود.

لینک کمکی