دانلود فایل Word مقاله امکان سنجي بهره برداري دو سويه تغذيه از شبکه فوق توزيع زنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله امکان سنجي بهره برداري دو سويه تغذيه از شبکه فوق توزيع زنجان :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات:11

چکیده:

شبکه فوق توزیع تحت پوشش شرکت برق منطقه ای زنجان به صورت شعاعی و یا به عبارت بهتر به صورت رینگ باز می باشد. یعنی با وجود اینکه امکان بستن رینگ ها و تبدیل شبکه شعاعی به شبکه دو سو تغذیه وجود دارد ولی به صورت شعاعی بهره برداری می شود. در این مقاله به بررسیامکان بهره بردرای از شبکه فوق توزیع منتخب به صورت دو سو تغذیه پرداخته شده است. بدین منظور چهار رینگ در بخش زنجان و قزوین که امکان فیزیکی تغذیه از دو سو در آنها وجود دارد برای مطالعه انتخاب شدع اند. در ابتدا با انجام مطالعات پخش بار در شبکهشعاعی و سپس در شبکه دو سو تغذیه بهبود پروفیل ولتاژ، ظرفیت و توان های جرای شده در خطوط فوق توزیع و چگونگی کنترل ولتاژطرفین تغذیه بررسی می گردد. سپس تاثیر زاویه ولتاژو امپدانس منابع دو طرف مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که بستن رینگ ها و بهره بردرای به صورت دو سو تغذیه از شبکه فوق توزیع منتخب دارای مزایای فنی و اقتصادی خوبی است .

لینک کمکی