دانلود فایل Word مقاله دانش؛ عاملي در جهت ايجاد ارزش در شبکه هاي تجاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله دانش؛ عاملي در جهت ايجاد ارزش در شبکه هاي تجاري :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات:17

چکیده:

امروزه شبکه های تجاری استراتژیک توسعه یافته، بطور فزاینده ای در حال تبدیل به روشی در جهت ایجاد ارزش اقتصادی می باشند، در این نوشتار، ارزش ایجاد شده به واسطه بکارگیری دانش و یادگیری در انواع گوناگون شبکه های تجاری استراتژیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این راستا، به تحلیل مفهوم انواع دانش و یادگیری در انواع شبکه پرداخته می شود، سه نوع ادبیات موضوع اصلی شامل تئوری شبکه ای صنعتی، تفصیل معیراهای عمومی شبکه های صنعتی، پدید آمدن تئوری شبکه ها ارزش استراتژیک و اندیشه های مربوط به ایجاد و مدیریت دانش مورد استفاده قرار خواهند گرفت. به دنبال آن یک پیوستار سیستم – ارزش برای تعریف انواع مختلف شبکه های استراتژیک و بحث در مورد ماهیت ایجاد دانش در سه نوع به عنوان اصل و پایه ارایه می گردد. سپس مفاهیم عمومی ماهیت ایجاد یادگیری و دانش در مفهوم شبکه مورد بحث قرار می گیرد که شامل مباحثی شبیه انواع و نقش یادگیری در مفهوم شبکه و معیارهای کلیدی دانش و توالی های آن برای مدیریت می باشد. این عمل راه را برای بخش سوم یعنی نقش دانش و یادگیری در شبکه های تجاری استراتژیک هموار می سازد، جایی که سبک ها و نقش های مختلف دانش و یادگیری در سه شبکه استراتژیک مورد بررسی قرار می گیرد و هدایت توانایی ها و شرایط به سوی عملکرد عالی در هر نوع شبکه را مشخص می سازد. در نهایت نشان داده خواهد شد که مباحث مطروحه در ایجاد ارزش، در میان سه نوع ایده آل از شبکه ها، شامل شبکه های ثابت و بالغ، شبکه های توسعه محلی و تدریجی و شبکه های ارزش نوین و بنیادی متفاوت می باشد.

لینک کمکی