دانلود فایل Word مقاله تعديل بهينه ارتعاشات و فلاتر يک مقطع آيروالاستيک با مدل سازهاي غيرخطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله تعديل بهينه ارتعاشات و فلاتر يک مقطع آيروالاستيک با مدل سازهاي غيرخطي :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:8

چکیده:

در این مقاله با استفاده از تئوری کنترل بهینه و روش اجزاء محدود در دامنه زمان اقدام به مدلسازی و طراحی یک سیستم کنترل غیرخطی جهت تعدیل ارتعاشات و فلاتر یک مقطع آیروالاستیک دو درجه آزادی گردیده است . با در نظر گرفتن مسئله تنظیم کننده و زمان انتهای ثابت معادلات حاکم بر مسئله به دست آمده است . با گسسته سازی مسئله در محدوده زمان ی و استفاده از روش حساب تغییرات، فرم اجزاء محدود معادلات استخراج و نهایتاً پس از تنظیم معادلات گسسته شده، یک دستگاه معادلات جبری غیرخطی حاصل شده است . شرایط مرزی در آغاز و پایان بهگونه ای است که انجام حل نیاز به یک روش سعی و خط ا دارد . با روش سعی و خطای نیوتن – رافسون پاسخ بهینه به دست آمده است . نتایج شبیه سازی عددی برای متغ یرهای حالت و کنترل ی در شرایط بهینه ارائه گرد ی ده که نشان – دهنده عملکرد مطلوب روش طراحی بکار گرفته شده میباشد .

لینک کمکی