دانلود فایل Word مقاله بررسي سطح مقطع موثر در فيبرهاي نوري با ساختار ضريب شکست لايه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي سطح مقطع موثر در فيبرهاي نوري با ساختار ضريب شکست لايه اي :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات:8

چکیده:

در این مقاله دو نوع فیبر با پروفایل ضریب شکست دارای سه لایه پوسته بانامهایRII , MII معرفی شده و سطح مقطع موثر برای این دو پروفایل ضریب شکست محاسبهخواهد شد . سطح مقطع موثر یکی از مهمترین عوامل در میزان شرآت رفتارهای غیرخطی درفیبر است آه با افزایش این پارامتر رفتارهای غیرخطی فیبر آاهش خواهد یافت . با توجه به اینکه در ساختار پله ای در طول موج 155 m مقدار سطح مقطع در حدود 80 m 2 است و این پارامتر نیز درجه آزادی چندانی برای آنترل ندارد بنابراین ساختارهای لایه ای پیشنهاد شدند آه دارای پارامترهای نوری و هندسی هستند آه می توان از طریق آنها سطح مقطع را آنترل آرد . ساختارهای معرفی شده دارای شرایط بهتری از نظر پاشندگی و شیب پاشندگی نیز هستند و نتایج محاسبات ارائه شده در این مقاله نشان می دهد آه در رنج طول موج 1540 – 1620 nm دارای سطح مقطع چندین برابر نسبت به ساختار عادی هستند

لینک کمکی