دانلود فایل Word مقاله هويت ديني و آموزه هاي اخلاقي اسلام و تاثير آن بر رفتارهاي اقتصادي در فرآيند توسعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله هويت ديني و آموزه هاي اخلاقي اسلام و تاثير آن بر رفتارهاي اقتصادي در فرآيند توسعه :

محل انتشار: همایش اقتصاد اسلامی و توسعه

تعداد صفحات:26

نویسنده(ها):

هادی غفاری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اراک
علیرضا کریمی – دانشجوی دوره دکتری دانشگاه پیام نور

چکیده:

شناخت جامعه دینی و ارزشهای سنتی و عناصر فرهنگی آن با توجه به تاثیری که میتواند بر سایر جنبه های زندگی اجتماعی جوامع و افراد داشته باشد همچنان مورد توجه پژوهشگران جامعه شناس از یک سو و نظریه پردازان توسعه از سوی دیگر میباشد. تلاقی این نگرش و کنکاش را اگر چه بطور نظام مند میتوان در آراء و عقاید ماکس وبر جامعه شناس آلمانی دید که سعی دارد، گسترش سرمایه داری در غرب را با آموزه های پروتستانها توضیح داده و آنرا متاثر از سلوک دینی آنها و بازتابی از رفتارهای اقتصادی مبتنی بر باورهای مذهبی معرفی نماید، اما با تعمق در تعالیم دین اسلام در حوزه های مختلف اقتصادی اعم از تولید، توزیع و مصرف و همچنین با بررسی اهمیت و جایگاه دانش و کار در پرتو آن آموزه ها میتوان نقش برجسته آن باورها را در توسعه همه جانبه بویژه توسعه اقتصادی به وضوح نمایان دید. مقاله حاضر در بر دارنده مطالبی است که می کوشد اجمالا نقش فرهنگ ناب اسلامی را در مبارزه با توسعه نایافتگی و تشویق به فراهم سازی عناصر الهام بخش توسعه و ترقی همه جانبه و پایدار بررسی نماید.

لینک کمکی