دانلود فایل Word مقاله شبيه سازي تسترپيروشوک با استفاده از تير رزنانسي تحت ضربه مکانيکي براي تجهيزات حساس هوافضايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله شبيه سازي تسترپيروشوک با استفاده از تير رزنانسي تحت ضربه مکانيکي براي تجهيزات حساس هوافضايي :

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:6

نویسنده(ها):

مجتبی افتخارنیا – کارشناس ارشد – سازمان صنایع هوافضا
مهدی علیزاده یزدی – کارشناس ارشد – سازمان صنایع هوافضا
مجتبی قلی پور – کارشناس ارشد – سازمان صنایع هوافضا
اصغر همتی – کارشناس ارشد – سازمان صنایع هوافضا

چکیده:

در این مقاله با طراحی و ساخت یک تیر آلومینیومی بلند با شرایط مرزی آزاد- آزاد تحت ضربه مکانیکی ، موج پیروشوک میدان دور ناشی از منابع پیروتکنیک شبیه سازی گردیده است. بدین تریتب که با استفاده از منحنی طیف پاسخ شوک میدان های پیروتکنیک ، فرکانس غالب موج پیروشوک ناشی از منبع انفجاری شناسایی و با استفاده از این فرکانس، تیر به گونه ای طراحی گردید که فرکانس اول طولی آن با این فرکانس غالب برابر گردد. سپس تجهیزات الکترونیکی در نوک تیر نصب گردیده و تحتتست پیروشوک شبیه سازی شده قرار گرفته و عملکرد انها در شرایط شبیه سازی شدهارزان، قابل تکرار و قابل کنترل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد این روش با دقت بالایی می تواند یک میدان پیرو شوک شبیه سازی نماید.

لینک کمکی