دانلود فایل Word مقاله علاج بخشي وترميم گورههاي آب بند تخريبي به علت شرايط نامتعارف خاک (مطالعه موردي -گوره شاه ولي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله علاج بخشي وترميم گورههاي آب بند تخريبي به علت شرايط نامتعارف خاک (مطالعه موردي -گوره شاه ولي) :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: اولین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات:12

چکیده:

گوره یا دایک بند خاکی کوتاهی است که در فواصل مختلف از کناره یک یا دو طرف رودخانه و در امتداد آن ساخته می شود تا به عنوان کناره ها ی مصنوعی، در دوره ها ی سیلابی که آب رودخانه از کناره های طبیعی خود بیرون می رود، زمین های اطراف رودخانه را از آب گرفتگی محافظت نماید. دایک شاه ولی سازه ای است که جهت حفاظت کانال E3 شرق دزفول از سیلاب های فصلی رودخانه کهنک، احداث گردیده است. طول این سازه حدود 6/27 کیلومتر ( 1 کیلومتر خاکی و مابقی آن دارای پوشش بتنی) می باشد . ولی با توجه به سرعت بالای جریان های سیلابی (حدود 1/7m/s) در مقطع رودخانه و شر ایط ژئومتری و فیزیکی بستر رودخانه قسمت اعظمی از بدنه دایک تخریب ودچار فرسایش شدید شده است. شیب جداره در زمان طراحی در دو طرف دایک 1 به 1/5 بوده است. جهت علاج بخشی قسمت های تخریب شده ابتدا شیب ملایم تری حدود 1 به 3 را برای قسمت رو به رودخانه منظور و سپس جهت بازسازی دو گزینه برداشت کامل قسمت های تخریب شده و جایگزینی مجدد آن با خاک متراکم شده و گز ینه بازسازی قسمت های تخریب شده از طریق پر کردن آن با مصالح (مخلوط های آهکی) مورد بررسی و ارزیابی فنی و اقتصادی واقع شد و در نهایت گزینه برداشت کامل و جایگزینی دوباره خاک نسبت به گزینه پر کردن قسمت های تخریب شده با شیب جانبی 1 به 3 با مصالح به میزان 24 درصد دارای صرفه اقتصادی واز نظر فنی دارای شرایط تثبیت ژئوتکنیکی بالاترمی باشد.

لینک کمکی