دانلود فایل Word مقاله آناليز منطقه اي دبي حداکثر لحظه اي سيلاب (مطالعه ي موردي: حوضه ي آبريز سفيدرود در استان کردستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله آناليز منطقه اي دبي حداکثر لحظه اي سيلاب (مطالعه ي موردي: حوضه ي آبريز سفيدرود در استان کردستان) :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات:10

چکیده:

سیلاب طرح به دبی حداکثر لحظه ای گفته می شود که پایه و اساس پروژه های کنترل سیلاب و طراحی سازه های هیدورلیکی می باشد.یکی از مهمترین روشهای پیش بینی سیلاب طرح، آنالیز منطقه ای سیلاب می باشد. در روش آنالیز منطقه ای سیلاب میتوان بین برخی از خصوصیات حوضه آبریز همچون مساحت حوضه و یا سایر خصوصیات فیزیوگرافی آن و حداکثر دبی لحظه ای روابطی را به دست آورد که با استفاده از آنها سیلابهای آن حوضه را پیش بینی نمود.از نتایج این پژوهش میتوان در طراحی سازه های هیدورلیکی، تبدیل ها، خاکریزها، آب بندها، سدها و . . . در حوضه آبریز سفیدرود استفاده کرد. شایان ذکر است که حوضه آبریز سفیدرود یکی از زیر حوضه های اصلی حوضه ی آبریز دریای خزر در ایران می باشد. این حوضه با مساحتی حدود 13450 کیلومتر مربع بالغ بر یک میلیارد متر مکعب از آب های استان کردستان را دریافت میکند. رودخانه های مهمی مانند قزل اوزن، تلوار، شور و اوزن دره و همچنین دشت های وسیع کشاورزی در این حوضه قرارگرفته اند. از نظر شرایط طبیعی و توپوگرافی این حوضه پتانسیل ده ها سدبزرگ وسد کوچک را دارد. به منظور تهیه مدل های منطقه ای سیلاب در حوضه سفید رود از میان 13 ایستگاه هیدرومتری موجود در حوضه مذکور ، در نهایت 7 ایستگاه که دارای حداقل آمار لازم بودندانتخاب گردید . پس از تکمیل وتطویل آمار توزیع های مختلف آماری بر داده ها برازش داده شد و بهترین توزیع برای هر ایستگاه انتخاب شد ،آنگاه با استفاده ازتوزیع های منتخب دبی با دوره بازگشت 2 الی 200 ساله برآورد گردید. سپس روابطی با دقت بالا بین دبی حداکثر لحظه ای با دوره بازگشت های مختلف و مساحت بدست آمد که به عنوان مدلهای منطقه ای می توان از آنها استفاده نمود.

لینک کمکی