دانلود فایل Word مقاله کنترل آشوب شبکه عصبي سلولي تأخيردار به روش Recursive Backstepping

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله کنترل آشوب شبکه عصبي سلولي تأخيردار به روش Recursive Backstepping :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات:6

چکیده:

در این مقاله از روش بازگشتی پسرو جهت کنترل آشوب ناشی از تأخیر در شبکه عصبی سلولی استفاده شده است . در ابتدا دینامیک سیستم آشوب به صورت یک تابع پیوسته در زمان توسط یک معادله دیفرانسیل تأخیردار مدلسازی شده و نتایج حاصل از شبیه سازی رفتار آشوبناک آن را نشان میدهد . سپس با استفاده از الگوریتم بازگشتی پسرو و ایجاد یک تابع لیاپانوف مناسب شرایط پایداری سیستم به دست آمده و سیگنال کنترلی مناسب جهت جلوگیری از آشوب به سیستم اعمال شده است . نتایج حاصل از شبیه – سازی حاکی از عملکرد بسیار مناسب کنترلر میباشد .

لینک کمکی