دانلود فایل Word مقاله علل تخريب بند انحرافي شبکه آبياري و زهکشي هزارخاني از ديدگاه ژئوتکنيکي و ارائه راه کارها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله علل تخريب بند انحرافي شبکه آبياري و زهکشي هزارخاني از ديدگاه ژئوتکنيکي و ارائه راه کارها :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: اولین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات:18

چکیده:

یکی از پارامترهای طراحی در طرح بند انحرافی خصوصیات ژئوتکنیکی محل بند می باشد.متاسفانه به دلیل بار مالی در پروژه های کوچک، مطالعات ژئوتکنیک در درجات پایین اهمیت قرار دارد. این موضوع باعث تخریب بند انحرافی در شبکه آبیاری و زهکشی هزار خانی شد.به بیان دیگر عدم رعایت مسائل ژئوتکنیکی وتخمین نادرست پارامترهای آن باعث طراحی اشتباه بند وتخریب آن در اثر وقوع سیلاب گردید. لذا مطالعات ریشه یابی مسئله وهم چنین طرح بند جدید در دستور کار مهندسین مشاور گاماسیاب قرار گرفت.آزمایش های لازم ژئوتکنیک در نقاط مختلف بستر رودخانه زیر دستک ها، حوضچه آرامش وسایر نقاط مورد نیاز انجام گرفت و نتایج گویای فرضیات اشتباه قبلی بوده که شامل تخمین نادرست عمق آبرفت، آبشستگی بالادست و پایین دست، ضرایب مکانیکی خاک، عدم محاسبه درست نیروی نشت و; می باشد. ازاین رو ضمن ارائه وضعیت موجود علل وعوامل بروز مشکلات مربوطه نیز مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته ودر خاتمه راه حل های پیشنهادی ارائه گردیده است.

لینک کمکی