دانلود فایل Word مقاله آناليز منطقه اي سيلاب در حوضه کارون شمالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله آناليز منطقه اي سيلاب در حوضه کارون شمالي :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات:10

چکیده:

یکی از روشهای متداول در تعیین سیلاب حوضه های فاقد آمار استفاده از تکنیک آنالیز منطقه ای می باشد . چون در تکنیک آنالیز منطقه ای سیلاب، تمامی عوامل دخیل در تشکیل سیلاب در معادله در نظر گرفته نمیشود و تنها تعداد محدودی از پارامترهای قابل اندازه گیری در این روش در نظر گرفته میشود لذا رابطه بدست آمده در یک منطقه، بطور مستقیم برای مناطق دیگر قابل استفادهنیست و لازم است در این ارتباط آنالیز جداگانه ای انجام شود. در این تحقیق حوضه کارون شمالی به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب و در آن از آمار و اطلاعات 12 زیرحوضه اصلی با مساحت های از تا کیلومتر مربع استفاده شده است. پس از بازسازی و تکمیل آمار این حوضه ها سعی شده روابط منطقه ای مناسبی بدست آید. نتایج نشان داده رابطه منطقه ای با دو متغیر مساحت حوضه و دوره بازگشت، کارائی بیشتری خواهد داشت. همچنین در این مقاله روابط بدست آمده توسط سایر محققین بر مبنای اطلاعات حوضه های مورد مطالعه، مورد ارزیابی قرار گرفت که نتا یج نشان داد روابط منطقه ای سایر کشورها که در این تحقیق به آنها اشاره شده، قابلیت کالیبراسیون برای زیرحوضه ها ی کارون شمالی را ندارند و از جهت ضروری است رابطه بدست آمده در این تحقیق برای منطقه مورد مطالعه، مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی