دانلود فایل Word مقاله اثر روش تهيه سل بر کيفيت اپتيکي سل و لايه نازک تيتانات باريم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله اثر روش تهيه سل بر کيفيت اپتيکي سل و لايه نازک تيتانات باريم :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: همایش ملی مواد نو

تعداد صفحات:10

چکیده:

در این تحقیق اثر تغییر مراحل تهیه سل های تیتانات باریم بر کیفیت اپتیکی سل و لایه های نازک تیتانات باریم بررسی شد. برای تهیه سل و پوشش از روی روش سل – ژل و تکنیک غوطه وری استفاده شد. در مراجع بسیاری از یک روش استاتی موسوب به روش موست برای تهیه سل مناسب لایه نشانی استفاده شد که در این روش الکل پس از افزودن الکوکسید به محلول لفزوده می شود ولی در روش ارائه شده در این تحقیق افزودن الکل قبل از الکوکسید مورد تجربه قرار گرفت. مشاهده شد که این تغییر سبب بهبود قابل توجه عبوردهی لایه های نازک در محدوده نور مرئی و نیز کیفیت اپتیکی آنها می شود.

لینک کمکی