دانلود فایل Word مقاله تاثيرات کاربرد مبردهاي مختلف بر روي عملکرد سيستم تبريد اجکتوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله تاثيرات کاربرد مبردهاي مختلف بر روي عملکرد سيستم تبريد اجکتوري :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:6

چکیده:

سیستم های تبرید اجکتوری به طور معمول از آب به عنوان سیال عامل استفاده می کنند . با این وجود سیستم های تبرید اجکتوری معایبیمانندCOPپایین و عدم توانایی در رسیدن به دماهای کمتر از0 (C)را نیز دارا می باشند، چرا که سیستم های تبرید اجکتوری عموما ً از آب به عنوان سیال عامل استفاده می کنند . استفاده از سایر مبردهای معمول در سیستم های تبرید تراکمی می تواند به بهبود عملکرد این سیستم ها کمک کند . در تحقیق حاضر با تهیه یک برنامه کامپیوتری عملکرد سیستم تبریداجکتوری به هنگام کار با پنج سیال عامل آب R152a, R134a, R12,بررسی و با هم مقایسه شده است . نتایج نشان می دهد که عملکرد R11, سیستم با این مبردها به مراتب مطلوب تر از عملکرد آن با آب می باشد . همچنین مبردهای ازن دوستی مثل R134a و R152a کارکرد بسیار مطلوبی از خود نشان می دهند . این امر می تواند این مبردها را به عنوان جایگزین مناسبی برای مبردهای هالوکربنی مثل R11 و R12 مطرح کند .

لینک کمکی