دانلود فایل Word مقاله ارزيابي آب مجازي خروجي تعدادي از شبکههاي آبياري کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله ارزيابي آب مجازي خروجي تعدادي از شبکههاي آبياري کشور :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات:8

چکیده:

آب مجازی (Virtual Water) به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی بهره وری آب، مفهوم تازه ای است که در سالهای اخیر نظر برنامهریزان و صاحب نظران علوم آب و کشاورزی را به خود جلب نموده و در سطوح مختلف ملی و بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به ارتباط حجم و یا دبی آب مجازی خروجی و میزان بهره وری مصرف آب شبکه های آبیاری، به نظر میرسد شاخص آب مجازی شبکههای آبیاری بتواند به عنوان ابزار مناسبی در ارزیابی عملکرد بهره برداری این سامانه ها مطرح باشد. در این مقاله مقدار آب مجازی خروجی چهار شبکه ی آبیاری ساوه، ورامین، برخوار و مهیار برآورد و مورد مقایسه قرارگرفته است. نتایج نشان داد که مقدار آب مجازی واقعی شبکه ی آبیاری مهیار بیشترین مقدار( 3/94kg/m3) و شبکه ی آبیاری ساوه کمترین مقدار (0/76kg/m3) را دارد. با توجه به وضعیت اقلیمی نسبتاً مشابه شبکه های مورد مطالعه، اختلاف در آب مجازی خروجی را میتوان در تفاوت الگوی کشت و وضعیت بهره برداری و بهره وری آب شبکه ها جستجو نمود.

لینک کمکی