دانلود فایل Word مقاله اثر همگن سازي بر ريزساختار و خواصحافظه داري آلياژ نيکل?تيتانيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله اثر همگن سازي بر ريزساختار و خواصحافظه داري آلياژ نيکل?تيتانيم :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: همایش ملی مواد نو

تعداد صفحات:10

چکیده:

توزیع ناهمگن فازهای ثانویه و ناخالصی ها در ساختار اولیه آلیاژ حافظه دارکه حین فرآیند ساخت اتفاق می افتد اثر حافظه داری پیچیده و غیریکنواختی را در آلیاژ بوجود می آورد. تحقیقات نشان می دهد که داشتن یک ساختار یکنواخت برای رسیدن به خواص متنوع حافظه داری لازم و ضروری است. عملیات آنیل انحلالی به همراه کوئنچ نمودن قطعه آلیاژی در آب باعث ایجاد ساختار همگن در آلیاژ می گردد.در تحقیق حاضر ریز ساختار و ویژگیهای حافظه داری آلیاژ قبل و بعد از عملیات آنیلینگ مورد مطالعه قرار گرفت. در تحقیق حاضر ریز ساختار و ویژگیهای حافظه داری آلیاژ قبل و بعد از عملیات آنیلینگ انحلالی توسط میکروسکوپ نوری XRD و DSC مورد مطالعه قرار گرفت.

لینک کمکی