دانلود فایل Word مقاله ارزيابي اثر بهترين راهکارهاي مديريتي در کاهش بار مواد مغذي ورودي به مخزن سد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله ارزيابي اثر بهترين راهکارهاي مديريتي در کاهش بار مواد مغذي ورودي به مخزن سد :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات:11

چکیده:

نگرش حوزه ای در مدیریت کیفی آب و محاسبه و تخصیص بارهای آلاینده با توجه به توپوگرافی، شیب زمین، جنس خاک و کاربری اراضی از رویکردهای نوین در این زمینه محسوب می گردد . استفاده از مدلهای شبیه سازی حوزه آبریز علاوه بر تامین هدف مذکور تاثیر راهکارها و سناریوهای مدیریتی در کاهش بار منابع آلاینده را به خوبی نشان می دهد. در این مقاله با استفاده از مدل SWAT ، حوزه آبریز اهرچای در شمال غربی ایران مدلسازی شده و بار فسفر حوزه ورودی به مخزن سد ستارخان، واسنجی و صحت سنجی گردیده است. بار مجاز فسفر ورودی به مخزن با مدل والن وایدر مورد ارزیابی قرار گرفته است . برای بررسی تاثیر بهترین راهکارهای مدیریتی (BMP) در کاهش بار فسفر سناریوهای مختلف مدیریتی در کنترل بارهای آلاینده نقطه ای و غیر نقطه ای شامل برکه های نگهدارنده، آبراهه با پوشش سبز و فیلترهای محافظ در حوزه آبریز تعریف شده و نتایج آنها با هم مقایسه و تحلیل گردیده است. نتایج نشان دهنده کا رآیی مدل SWAT در ارزیابی گزینه های مدیریت حوزه ای جهت بهبود شرایط کیفی مخزن سد ستارخان می باشد.

لینک کمکی